Agenda

Jeudi, 25.04.2024
Heure: 16h00

Assemblée générale de la section Suisse orientale

Organisateur: Sektion Ostschweiz
Lieu: Phienox Contact AG, Tagelswangen
 
Programm
 
Anmeldung: bis 18.04.2024 unter https://fragab.de/xxKwHTzc
 
Swiss TS Zertifizierung